Hva er Kateterskuffen?

Kateterskuffen.no er en digital base med pedagogisk materiell som du kan kjøpe, laste ned til PC-en din og skrive ut.

Det er altså ikke bøker du får i posten!

I Kateterskuffen har du tilgang på nye, oppdaterte og lærerike undervisningsopplegg i ulike fag som kan skrives ut og tas i bruk med få eller ingen forberedelser. Tilgang til Kateterskuffen får du enten gjennom et årsabonnement, eller ved enkeltkjøp av materiell. For kjøpsbetingelser se her.

Målgruppen for Kateterskuffen er primært lærere på småskoletrinnet som er på jakt etter supplement til undervisningen, aktiviteter til gruppearbeid, tilpasset opplæring eller hjemmearbeid. Alle elevressurser publiseres på begge målformer.

Vi vil jevnlig fylle på nye, inspirerende og lærerike ressurser. Det vil også komme opplegg til høytider og merkedager, plakater til å henge opp i klasserommet, materiell til bursdagsfeiringer og mye, mye mer. Her kan du laste ned en pakke med eksempler på materiell.