Publisert på

La stå! Grubliser, med Laila Iren Jakobsen

Runar møter Grublis-forfatter og lærer Laila Iren Jakobsen. Hun forteller hvordan du kan jobbe med grubliser, problemløsningsoppgaver og hvordan god matematikkundervisning i klasserommet gir godt tilpasset læringsutbytte for alle elever!

Lytt i iTunes (iPhone og iOS) eller i SoundCloud (alle plattformer)

God lytting!

Publisert på

La stå! Vis meg hva du kan!, med Trude Slemmen Wille

En god start og et godt faglig og sosialt læringsmiljø avhenger av mange ulike faktorer. Blant disse er kulturen for å være ulik, hvilke tilbakemeldinger elevene får og arbeidet med vurdering for læring i klasserommet sentrale. I andre episode av La stå! møter vi Trude Slemmen Wille. Hun er forfatter og har jobbet mye med skoleutvikling. De siste årene har hun forsket på og vært engasjert i arbeidet med vurdering for læring i Norge.

I samtale med Runar Ragnarson Brataas beskriver hun hvordan du som lærer kan integrere og arbeide best mulig med vurdering for læring i klasserommet.

Lytt i iTunes (iPhone og iOS) eller i SoundCloud (alle plattformer)

God lytting!

Åpne refleksjonsspørsmål til bruk i grupper eller for hele kollegiet
– Hva er kjernen for hver av de fire prinsippene for vurdering for læring?
– Hvordan jobber du eller dere med elevinvolvering?
– Hvordan planlegger du eller dere for aktiviteter som fremmer læring og elevinvolvering?
– Hvordan jobber du eller dere enten alene, på team eller i kollegiet for å jobbe på tvers i forhold til fagovergripende kompetansemål?
– Hvordan kan du aktivisere elever med stort læringspotensiale som ressurser for andre og seg selv?
– Hvordan kan man bruke prøver som vurdering for læring?
– Hvilken kultur har du eller dere for tilbakemeldinger som gir elevene noe å strekke seg etter og innsikt i faglige og sosiale ståsteder?

Publisert på

La stå! En god start, med Charlotte Duesund


Først ut i vår nye podkast, La stå!, er Charlotte Duesund. Charlotte er forfatter, kursholder og veileder i Læringsmiljøteamet i Oslo kommune. I samtale med Runar Ragnarson Brataas gir hun tips om hvordan nye og erfarne lærere kan sikre et faglig og sosialt læringsmiljø fra dag en. Enten du ønsker å høre den alene, sammen med en medkollega eller i hele kollegiet, håper vi at du eller dere får gode innfallsvinkler og tips til å utvikle og styrke læringsmiljøet enda mer i din klasse og ved din skole. Hvis dere ønsker forslag til gode og åpne refleksjonsspørsmål å diskutere, ligger det under podkastvinduet.

Lytt i iTunes (iPhone og iOS) eller i SoundCloud (alle plattformer)

God lytting!

Åpne refleksjonsspørsmål til bruk i grupper eller for hele kollegiet
– Hva betyr rammer og struktur for deg og oss som skole?
– Hvordan inviterer klasserommet ditt til læring?
– Hvem er nærmest eller lengst unna deg i garnnøstet ditt?
– Hvordan kan du få de som er lengst unna deg nærmere?
– Hvordan kan du invitere til læring for alle elever og gi læringsstøtte?
– Hva er forskjellen på åpne og lukkede spørsmål – og hvordan skaper det ene mer tilpasset opplæring enn det andre?
– Hvordan kan man få mer informasjon om elevenes strategier og kunnskaper ved bruk av ulike typer spørsmål?
– Hva er ditt mål denne høsten for deg selv som lærer, og for gruppen din som helhet?