La stå! Vær min læringspartner!, med Hilde Ødegaard Olsen

Læringspartnere er en metode som kan brukes for å skape et bedre læringsmiljø og et større læringsutbytte for elevene. Vi vet at elever som forklarer for hverandre hva de har lært, gjort og undersøkt sammen lærer mer og har et større læringsutbytte. I Norge og andre land brukes læringspartnere aktivt, men på hvilken måte? De ulike måtene gjør at elever og lærere får ulik utgangspunkt og resultat av metodikken. I La stå! møter du denne gangen Hilde Ødegaard Olsen.

I samtale med Runar Ragnarson Brataas beskriver hun gjennom en praksisfortelling nyttige, faglige og metodiske tips til hvordan du bør bruke læringspartnere i klasserommet. Dette basert på forskning og egne erfaringer.

Lytt i iTunes (iPhone og iOS) eller i SoundCloud (alle plattformer)

God lytting!

Åpne refleksjonsspørsmål til bruk i grupper eller for hele kollegiet
– Hvordan bruker vi læringspartnere ved vår skole?
– Hva er intensjonen bak å bruke læringspartnere?
– Hvilke spørsmål bør en bruke når en skal utfordre og engasjere elever i læringspar?
– Hvordan tilrettelegger en for undervisning for læringspartnere?
– Hvorfor bør læringspartnere integreres i alle fag og timer?
– Hva er det vi mangler kompetanse om ved vår skole skole i forhold til læringspartnere?
– Hvordan kan vi utvikle vår praksis?

La stå! En god start, med Charlotte Duesund


Først ut i vår nye podkast, La stå!, er Charlotte Duesund. Charlotte er forfatter, kursholder og veileder i Læringsmiljøteamet i Oslo kommune. I samtale med Runar Ragnarson Brataas gir hun tips om hvordan nye og erfarne lærere kan sikre et faglig og sosialt læringsmiljø fra dag en. Enten du ønsker å høre den alene, sammen med en medkollega eller i hele kollegiet, håper vi at du eller dere får gode innfallsvinkler og tips til å utvikle og styrke læringsmiljøet enda mer i din klasse og ved din skole. Hvis dere ønsker forslag til gode og åpne refleksjonsspørsmål å diskutere, ligger det under podkastvinduet.

Lytt i iTunes (iPhone og iOS) eller i SoundCloud (alle plattformer)

God lytting!

Åpne refleksjonsspørsmål til bruk i grupper eller for hele kollegiet
– Hva betyr rammer og struktur for deg og oss som skole?
– Hvordan inviterer klasserommet ditt til læring?
– Hvem er nærmest eller lengst unna deg i garnnøstet ditt?
– Hvordan kan du få de som er lengst unna deg nærmere?
– Hvordan kan du invitere til læring for alle elever og gi læringsstøtte?
– Hva er forskjellen på åpne og lukkede spørsmål – og hvordan skaper det ene mer tilpasset opplæring enn det andre?
– Hvordan kan man få mer informasjon om elevenes strategier og kunnskaper ved bruk av ulike typer spørsmål?
– Hva er ditt mål denne høsten for deg selv som lærer, og for gruppen din som helhet?