La stå! Vær min læringspartner!, med Hilde Ødegaard Olsen

Læringspartnere er en metode som kan brukes for å skape et bedre læringsmiljø og et større læringsutbytte for elevene. Vi vet at elever som forklarer for hverandre hva de har lært, gjort og undersøkt sammen lærer mer og har et større læringsutbytte. I Norge og andre land brukes læringspartnere aktivt, men på hvilken måte? De ulike måtene gjør at elever og lærere får ulik utgangspunkt og resultat av metodikken. I La stå! møter du denne gangen Hilde Ødegaard Olsen.

I samtale med Runar Ragnarson Brataas beskriver hun gjennom en praksisfortelling nyttige, faglige og metodiske tips til hvordan du bør bruke læringspartnere i klasserommet. Dette basert på forskning og egne erfaringer.

Lytt i iTunes (iPhone og iOS) eller i SoundCloud (alle plattformer)

God lytting!

Åpne refleksjonsspørsmål til bruk i grupper eller for hele kollegiet
– Hvordan bruker vi læringspartnere ved vår skole?
– Hva er intensjonen bak å bruke læringspartnere?
– Hvilke spørsmål bør en bruke når en skal utfordre og engasjere elever i læringspar?
– Hvordan tilrettelegger en for undervisning for læringspartnere?
– Hvorfor bør læringspartnere integreres i alle fag og timer?
– Hva er det vi mangler kompetanse om ved vår skole skole i forhold til læringspartnere?
– Hvordan kan vi utvikle vår praksis?