La stå! Vis meg hva du kan!, med Trude Slemmen Wille


En god start og et godt faglig og sosialt læringsmiljø avhenger av mange ulike faktorer. Blant disse er kulturen for å være ulik, hvilke tilbakemeldinger elevene får og arbeidet med vurdering for læring i klasserommet sentrale. I andre episode av La stå! møter vi Trude Slemmen Wille. Hun er forfatter og har jobbet mye med skoleutvikling. De siste årene har hun forsket på og vært engasjert i arbeidet med vurdering for læring i Norge.

I samtale med Runar Ragnarson Brataas beskriver hun hvordan du som lærer kan integrere og arbeide best mulig med vurdering for læring i klasserommet.

Lytt i iTunes (iPhone og iOS) eller i SoundCloud (alle plattformer)

God lytting!

Åpne refleksjonsspørsmål til bruk i grupper eller for hele kollegiet
– Hva er kjernen for hver av de fire prinsippene for vurdering for læring?
– Hvordan jobber du eller dere med elevinvolvering?
– Hvordan planlegger du eller dere for aktiviteter som fremmer læring og elevinvolvering?
– Hvordan jobber du eller dere enten alene, på team eller i kollegiet for å jobbe på tvers i forhold til fagovergripende kompetansemål?
– Hvordan kan du aktivisere elever med stort læringspotensiale som ressurser for andre og seg selv?
– Hvordan kan man bruke prøver som vurdering for læring?
– Hvilken kultur har du eller dere for tilbakemeldinger som gir elevene noe å strekke seg etter og innsikt i faglige og sosiale ståsteder?

La stå! En god start, med Charlotte Duesund


Først ut i vår nye podkast, La stå!, er Charlotte Duesund. Charlotte er forfatter, kursholder og veileder i Læringsmiljøteamet i Oslo kommune. I samtale med Runar Ragnarson Brataas gir hun tips om hvordan nye og erfarne lærere kan sikre et faglig og sosialt læringsmiljø fra dag en. Enten du ønsker å høre den alene, sammen med en medkollega eller i hele kollegiet, håper vi at du eller dere får gode innfallsvinkler og tips til å utvikle og styrke læringsmiljøet enda mer i din klasse og ved din skole. Hvis dere ønsker forslag til gode og åpne refleksjonsspørsmål å diskutere, ligger det under podkastvinduet.

Lytt i iTunes (iPhone og iOS) eller i SoundCloud (alle plattformer)

God lytting!

Åpne refleksjonsspørsmål til bruk i grupper eller for hele kollegiet
– Hva betyr rammer og struktur for deg og oss som skole?
– Hvordan inviterer klasserommet ditt til læring?
– Hvem er nærmest eller lengst unna deg i garnnøstet ditt?
– Hvordan kan du få de som er lengst unna deg nærmere?
– Hvordan kan du invitere til læring for alle elever og gi læringsstøtte?
– Hva er forskjellen på åpne og lukkede spørsmål – og hvordan skaper det ene mer tilpasset opplæring enn det andre?
– Hvordan kan man få mer informasjon om elevenes strategier og kunnskaper ved bruk av ulike typer spørsmål?
– Hva er ditt mål denne høsten for deg selv som lærer, og for gruppen din som helhet?