Publisert på

Klassebamsen Grynte


I mange år var jeg en av de som skygget banen for å ta i bruk klassebamse i mine egne klasser. Jeg så ikke nødvendigheten av det, og på hvilken måte jeg pedagogisk kunne begrunne, og stå inne for det for å skape et godt faglig og sosialt læringsmiljø. Ideene til både faglige og sosiale aktiviteter skortet det ikke på, men at jeg skulle ha med meg en klassebamse utelukket. Det som likevel slo meg den gangen da jeg oppdaget Grynte, var at en kosegris passet bedre enn en klassebamse.

Fredagstipset denne gangen tar derfor for seg ulike tips, aktiviteter og tanker om hvorfor og hvordan et kosedyr kan få viktig status i arbeidet med et godt faglig og sosialt læringsmiljø.

Valg av klassebamse og personifisering
Etter noen år med klassebamsen eller klassegrisen Grynte ser jeg hvordan elever hvor det har vært et klassedyr fremfor en klassebamse ofte skaper helt andre fortellinger enn de med en bamse. Det er en smakssak, men å velge et annet dyr kan ofte gjøre at både gutter og jenter får et tettere forhold og at det på ene siden ikke blir for søtt eller for tøft. Da jeg tok tak i og bestemte meg for å ta i bruk Grynte som klassegris var jeg klar over at elevene kom til å ha mange spørsmål. Noen spørsmål mente jeg det var viktig å ha svar på, mens andre svar var det viktig å ikke avsløre eller skape underveis i forhold til ulike behov i gruppa. Når du tar i bruk klassebamse kan det være lurt at du har tenkt gjennom følgende,

– Hva heter klassebamsen?
– Hvor kommer klassebamsen fra?
– Hvilke relasjoner har klassebamsen til stedet?

– Har klassebamsen familie?
Her kan det være lurt å tenke på å ikke avsløre for mye, både i forhold til spenning hos elevene og i forhold til å  tilrettelegge for aldersgruppe og familiesammensetning i gruppa. Et spørsmål som ofte kommer vil jo være om klassebamsen har noen kjæreste eller hvorfor den ikke har det. Kanskje er det i likhet med Grynte lurt at klassebamsen ikke har det, nettopp fordi man ikke ønsker noe fokus på dette så langt ned i trinna.

– Hva er klassebamsen styrker og svakheter?
Disse er det lurt å ha tenkt igjennom på forhånd slik at disse styrkene og svakhetene kan brukes i arbeidet med den sosiale kompetansen og det faglige arbeidet. Eksempelvis er Grynte livredd for høye lyder, syns at det er litt vanskelig å lese, mørkeredd og litt redd for å ikke bli likt fordi hun tar så stor plass. På den andre siden er Grynte alltid blid, gjør alltid sitt beste, liker å danse, skate, sykle og synge. Videre syns Grynte at det å være en god venn er viktig, hun er raus, ærlig og sier i fra hvis hun føler at noe er urettferdig.

– Hvem er klassebamsens sidekick?
Ofte kan det være lurt at klassebamsen har et sidekick. Dette slo meg rett før skolestart det året jeg introduserte Grynte. For hvem skal inneha motsetningene, være venn og modellere som motspiller i situasjoner hvor dette er naturlig? I den anledning skapte jeg Knurr, som hele veien har vært Gryntes sidekick. Knurr har som sidekick vært en birolle i klassesammenheng, men har dukket opp ved behov og sier gjerne i fra enten på vegne av seg selv eller til og for Grynte.


Sosial kompetanse

En klassebamse kan ofte være et viktig talerør for både elevene og læreren når vanskelige situasjoner skal tas opp eller dilemmaer skal diskuteres. Klassebamsen kan ofte være føre var, og være den som kommer med tips til elevene, og som ofte gjennom lærerens stemme er den som ser de positive tingene først. F.eks. kan læreren bruke klassebamsen til å bemerke god utvikling i klasseromsrutiner eller ute i friminuttene. «Grynte kan fortelle at hun så gjennom vinduet i dag at det var mange barn som lekte godt sammen. Det vil hun gjerne se mer av» eller «Ser dere at Grynte smiler? Det er fordi dere er så flinke til å samarbeide». Slike små kommentarer knytter bånd mellom elevene, læreren og klassebamsen. I vanskelige situasjoner kan f.eks. sidekicket brukes og lenkes opp mot situasjoner som oppstår. «Vet dere hva? Nå må vi hjelpe Knurr og Grynte. De har kranglet så forferdelig med hverandre i friminuttet. Tror dere at vi kan hjelpe dem å løse opp i det?».

To fine og konkrete øvelser man kan gjøre sammen i klassen og med klassebamsen er,

«En god egenskap»
Elevene sitter i ring og klassebamsen går fra elev til elev. Læreren starter ved å si noe fint til klassebamsen. Deretter lytter læreren til klassebamsen som sier takk, før læreren forteller på vegne av klassebamsen hvilken god egenskap den første eleven har. Deretter skal neste elev ved hjelp av klassebamsen tenke over hvilke gode egenskaper den til høyre har, og si en ting som beskriver personen godt. I starten kan det å si at «Jeg syns at Kristin er snill» være nok, men en bør så langt det lar seg gjøre modellere ulike egenskaper og ferdigheter tidlig, slik at en unngår at «alle er snille» og at det blir kunstig. Den andre eleven sier deretter takk og tar i mot klassebamsen for å fortsette.

«Dette gjør Grynte og oss glade»
Ta utgangspunkt i klassebamsen og fortell at klassebamsen har vært litt lei seg i det siste. Klassebamsen har hatt en venn som ikke har hatt tid til å leke med han eller henne, og har glemt hva man kan gjøre og hvordan man kan gjøre andre glad igjen. Gi elevene mulighet til å komme med forslag til hva man kan gjøre sammen med andre for å bli glad og hvordan man bør være mot andre. Noter forslagene ned på tavla eller be elevene komme med egne forslag på post-its som dere henger opp og går igjennom. Etter endt økt kan du som lærer hjerne skrive de ulike tingene på små hjerter og plassere på en del av en vegg eller tavle i klasserommet. Med overskriften «Dette gjør (navnet på klassebamsen) og oss glade» får elevene en tipsvegg om hva man kan gjøre med andre som er hyggelig og hva som kan gjøre en glad igjen.

Faglige aktiviteter
Klassebamsen kan brukes til mange ulike faglige aktiviteter. Klassebamsen kan sende ulike brev til elevene med ulike oppgaver, og elevene kan selv skrive brev til klassebamsen. Elevene kan også få i oppdrag å lese utvalgte tekster, eller på rundgang lese bøker fra klassebiblioteket til og for klassebamsen. Videre kan klassebamsen være gjenstand for ulike både kreative og frie fortellinger eller ut i fra skriverammer med ulike situasjoner. Kanskje kan elevene produsere sine egne bildebøker, eller multimodale tekster (tekster med film, lyd eller foto) basert på sine skrivearbeider?

Klassebamsen kan i så måte også være med hjem i helgene og ha sin egen bok hvor opplevelser fra helga med klassebamsen og eleven skrives ned og dokumenteres med enten tegning eller bilder. Vær likevel obs på at dette krever god organisering og gjerne en modell og et eksempel hvor du som lærer har hatt med deg klassebamsen hjem. Da unngår du at boken blir et utstillingsvindu både for sosiale forskjeller og at alle kan mestre å både få skrevet og dokumentert opplevelsene hjemme. Det å spise en helt vanlig middag for klassebamsen et nytt sted kan være like spennende som å gå i badeland.

Klassebamsen kan også inkluderes i temaarbeider og i forhold til ulike samfunns- og naturfaglige emner hvor det er naturlig. Gjennom å innta perspektivet til klassebamsen kan ulike dilemmaer faglig og i forhold til bærekraft diskuteres.

Lykke til med arbeidet. Grynte ønsker deg lykke til!